יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח
פורום נפגעי אוניברסיטת לטביה

16:30 (17/01/10) avner halachmi