יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
16:30 (17/01/10) avner halachmi

שלום חברים לרשותכם פורום חדש באהדה, אבנר הלחמי